ขอสอบถาวิธีแก้ปัญหา ทำไมเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไป , ใน ฐานข้อมูล , ดูเหมือนหมวดหมู่จะ Insert ไม่เข้าครับ

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

ขอสอบถาวิธีแก้ปัญหา ทำไมเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไป , ใน ฐานข้อมูล , ดูเหมือนหมวดหมู่จะ Insert ไม่เข้าครับ

Post by makup »

พอจะทำการเพิ่มข้อมูล คำพจนานุกรมลงไปในตาราง ฐานข้อมูลแล้ว , เราได้ทำการเลือกหมวดหมู่ ERP

report_1.png

กลับไปดูที่ตาราง ปรากฎว่า Fields ecat นั้น ยังเป็นหมายเลข 0 , ไม่ทราบว่า พอมีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมครับ ทำไมเลือกหมวดหมู่ใน Form Insert ไปแล้ว , ถึงยังเป็นเลข 0 อยู่

report_2.png
report_2.png (25.19 KiB) Viewed 395 times

ตัวอย่าง Code Controller/dictionary.php :

Code: Select all

 case 'addform':
        $search = request_var('search_insert', '', true);
        $ecatt = request_var('ecatt', 0);
        $module_id = request_var('module_id', 0);
        $textethai = utf8_normalize_nfc(request_var('', $detailth, true));
        $uid = $bitfield = $options = ''; // will be modified by generate_text_for_storage
        $allow_bbcode = $allow_urls = $allow_smilies = true;
        generate_text_for_storage($textethai, $uid, $bitfield, $options, $allow_bbcode, $allow_urls, $allow_smilies);
        $sql = 'INSERT INTO ' . MOD_DICTIONARY_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
              'esearch' => (string) $search,
              'eentry' => (string) $nameeg,
              'tentry' => (string) $nameth,
              'ecat' => (int) $ecatt,
              'ethai' => (string) $textethai,
              'bbcode_bitfield' => (string) $bitfield,
              'bbcode_uid' => (string) $uid,
              'user_id_add' => (int) $user->data['user_id'],
              'approved' => 0,
              'add_time' => time(),
              'programe_id' => (int) $module_id,
              'tags' => (string) $tags
        ));
        $sql_query = $db->sql_query($sql);
        $modid = $db->sql_nextid();

        if (!empty($marked)) {
          for ($i = 0, $loop = count($marked); $i < $loop; $i++) {
            $sql = 'INSERT INTO ' . MOD_DICTIONARY_TOPICE_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
                  'dictionary_id' => (int) $modid,
                  'topics_id' => (int) $marked[$i],
//              'forum_id'     =>  (int)$forumid[$i],
                  'user_id_add' => (int) $user->data['user_id']
            ));
            $sql_query = $db->sql_query($sql);
          }
        }
        $sql = 'INSERT INTO ' . MOD_DICTIONARY_TOPICE_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
              'dictionary_id' => (int) $modid,
              'topics_id' => (int) 0,
              'forum_id' => (int) 0,
              'user_id_add' => (string) $user->data['user_id']
        ));
        $sql_query = $db->sql_query($sql);
        meta_refresh(3, append_sid("{$phpbb_root_path}$redirect_url"));
        //trigger_error('<a href="">' . $user->lang['RETURN_FORUM_DIC'] . '</a>', E_USER_WARNING);
        redirect(append_sid("{$phpbb_root_path}$redirect_url"));
        break;
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอสอบถาวิธีแก้ปัญหา ทำไมเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไป , ใน ฐานข้อมูล , ดูเหมือนหมวดหมู่จะ Insert ไม่เข้าครับ

Post by mindphp »

เช็คตั้งแต่ การสร้างฟอร์ม
การรับค่า
$ecatt = request_var('ecatt', 0);

debug ดูค่าออกมาตรงตามที่เลือกหรือเปล่า
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests