!!ขอความช่วยเหลือหน่อยงับ เขียน Java ในโปรแกรม Eclip

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

outneszx
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 15/10/2012 6:23 pm

!!ขอความช่วยเหลือหน่อยงับ เขียน Java ในโปรแกรม Eclip

Post by outneszx »

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อเรียงข้อมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มจากค่ามากไปหาค่าน้อยที่อยู่
ในอาร์เรย์10 จํานวน
2. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลตัวอักษรไม่เกิน 10 ตัวและให้แสดงผล
ลัพธ์ข้อมูลตัวอักษรที่อยู่ในอาร์เรย์นั้นออกมาจากหลังมาหน้า
3. จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาร์เรย์ในข้อที่ 6
4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเกรดของนักศึกษาจํานวน 5 คนและให้แสดงผลลัพธ์
ของค่าเฉลี่ยของเกรดออกมา
5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าคะแนนสูงสุดที่อยู่ในอาร์เรย์ของข้อที่ 8
6.จงอธิบายการทํางานของเมธอด bubbleSort( )ในโปรแกรมกรณีศึกษาหาค่าเฉลี่ย


ช่วยหน่อยเถอะครับทำไม่เป็นเลยอะ T_T ขอบคุณมากนะครับ
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests