ช่วยด้วยคับ linux กับ apache แล้วมันก็ค้าง

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

mundee55
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 12/08/2011 9:50 am

ช่วยด้วยคับ linux กับ apache แล้วมันก็ค้าง

Post by mundee55 »

คือผมใช้ CentOS Linux 5.6 กับ Apache ทำการ streem file จากอีกที่ ให้โหลดผ่าน server เครื่องนี้ ก็กินแบนวิธ เยอะเหมือนกัน โดยใช้ function readfile() ของ php ในการอ่านไฟล์ ขนาดไฟล์ก็ 600 M ขึ้นไป ถึงระดับ 4 G และเว็บประมูลสินค้าพึงเปิดใหม่ยังไม่ค่อยมีคน คาดว่าปัญหาไม่น่าจะใช้เว็บประมูล ที่นี้มันเกิดปัญหาเหมือนเครื่องค้าง เมื่อใช้ไปประมาณ 5 -8 ชม
อาการที่ว่าค้างคือ มันทำอะไรไม่ได้เลย Remote shell ก็ไม่ได้ ปิงก็ไม่เจอ ต้องแจ้งรีเครื่องใหม่อย่างเดียวถึงจะใช้งานได้ แต่ผมมี Log ของ Apache มาให้ดูคับ

[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:26:04 2011] [error] [client 118.173.242.62] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/\xc0\x86\xde@U\xde, referer: \xb0\x01>
[Thu Aug 11 21:31:11 2011] [error] [client 101.108.157.52] request failed: error reading the headers
[Thu Aug 11 21:31:12 2011] [error] [client 101.108.157.52] request failed: error reading the headers
[Thu Aug 11 21:33:47 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 21:34:35 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:34:36 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:37:53 2011] [error] [client 118.172.170.52] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:38:33 2011] [error] [client 110.77.229.112] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:38:57 2011] [error] [client 110.77.229.112] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Thu Aug 11 21:39:54 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Thu Aug 11 21:42:19 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Thu Aug 11 21:42:20 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:42:20 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 21:42:24 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:42:26 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Thu Aug 11 21:42:28 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:42:29 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 21:42:29 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:42:31 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:42:31 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Thu Aug 11 21:45:01 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Thu Aug 11 21:45:52 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:45:54 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 21:45:55 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:45:56 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:45:57 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Thu Aug 11 21:49:53 2011] [error] [client 110.77.229.112] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 21:50:03 2011] [error] [client 110.77.229.112] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Thu Aug 11 21:57:56 2011] [error] [client 101.108.202.4] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:00:16 2011] [error] [client 182.52.154.50] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:00:26 2011] [error] [client 182.52.154.50] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:09:13 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 22:09:18 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 22:09:32 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 22:09:42 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 22:09:47 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 22:12:56 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Thu Aug 11 22:12:56 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:12:57 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 22:13:08 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:13:12 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Thu Aug 11 22:13:12 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:13:13 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 22:13:14 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:13:14 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=222
[Thu Aug 11 22:13:14 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:13:21 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/index.php
[Thu Aug 11 22:13:21 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:13:23 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 22:13:24 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:13:28 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:13:29 2011] [error] [client 58.64.119.155] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/sendproduct.php
[Thu Aug 11 22:36:56 2011] [error] [client 180.183.112.139] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 22:37:05 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 22:37:13 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:37:16 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=222
[Thu Aug 11 22:37:18 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:37:18 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 22:37:19 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:37:20 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:37:26 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Thu Aug 11 22:37:30 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Thu Aug 11 22:38:12 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 22:42:39 2011] [error] [client 180.183.112.139] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 23:14:56 2011] [error] [client 125.26.144.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Thu Aug 11 23:14:58 2011] [error] [client 125.26.144.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Thu Aug 11 23:15:01 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 23:15:03 2011] [error] [client 125.26.144.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 23:15:14 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 23:15:18 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 23:17:47 2011] [error] [client 101.108.157.52] request failed: error reading the headers
[Thu Aug 11 23:29:09 2011] [error] [client 113.53.186.185] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=222
[Thu Aug 11 23:35:37 2011] [error] [client 223.207.137.79] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 23:51:15 2011] [error] [client 101.108.157.52] request failed: error reading the headers
[Thu Aug 11 23:52:46 2011] [error] [client 180.183.112.139] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Thu Aug 11 23:57:08 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Thu Aug 11 23:57:15 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 23:57:23 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Thu Aug 11 23:58:29 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 23:58:51 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Thu Aug 11 23:59:02 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Aug 11 23:59:03 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Thu Aug 11 23:59:03 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Aug 11 23:59:03 2011] [notice] Digest: done
[Thu Aug 11 23:59:03 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Thu Aug 11 23:59:42 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=222
[Fri Aug 12 00:00:20 2011] [error] [client 124.120.212.210] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 00:00:36 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Fri Aug 12 00:04:54 2011] [error] [client 27.130.189.10] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 00:04:55 2011] [error] [client 27.130.189.10] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 00:04:55 2011] [error] [client 27.130.189.10] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:05:00 2011] [error] [client 27.130.189.10] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 00:05:01 2011] [error] [client 27.130.189.10] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Fri Aug 12 00:05:39 2011] [error] [client 27.130.189.10] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 00:05:40 2011] [error] [client 27.130.189.10] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:24:35 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 00:27:47 2011] [error] [client 124.120.212.210] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 00:27:49 2011] [error] [client 124.120.212.210] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 00:27:55 2011] [error] [client 124.120.212.210] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 00:28:33 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:28:36 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/bid.php
[Fri Aug 12 00:28:38 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/error.php?e=c
[Fri Aug 12 00:28:45 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:28:47 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/bid.php
[Fri Aug 12 00:29:06 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/topup.php
[Fri Aug 12 00:29:24 2011] [error] [client 124.120.212.210] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 00:29:42 2011] [error] [client 124.120.212.210] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 00:31:48 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:32:30 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:33:53 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:34:07 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/view.php?id=221
[Fri Aug 12 00:36:44 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Fri Aug 12 00:39:56 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 00:49:53 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 00:49:58 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 00:52:18 2011] [error] [client 125.27.26.200] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 01:09:48 2011] [error] [client 203.159.19.172] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico, referer: http://www.proxyth.com/
[Fri Aug 12 01:09:48 2011] [error] [client 203.159.19.172] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:09:49 2011] [error] [client 203.159.19.172] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:10:21 2011] [error] [client 118.172.252.32] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:11:29 2011] [error] [client 118.172.252.32] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:18:40 2011] [error] [client 101.108.202.4] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:22:16 2011] [error] [client 203.144.144.164] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Fri Aug 12 01:22:21 2011] [error] [client 203.144.144.164] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Fri Aug 12 01:22:41 2011] [error] [client 203.144.144.165] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/style.css
[Fri Aug 12 01:48:19 2011] [error] [client 182.53.39.122] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:48:22 2011] [error] [client 182.53.39.122] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:54:03 2011] [error] [client 180.183.49.92] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 01:54:08 2011] [error] [client 180.183.49.92] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 02:59:02 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Aug 12 02:59:02 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Aug 12 02:59:02 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Aug 12 02:59:02 2011] [notice] Digest: done
[Fri Aug 12 02:59:02 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 12 05:59:02 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Aug 12 05:59:02 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Aug 12 05:59:02 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Aug 12 05:59:02 2011] [notice] Digest: done
[Fri Aug 12 05:59:02 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 12 08:32:12 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Aug 12 08:33:23 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Aug 12 08:33:23 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Aug 12 08:33:23 2011] [notice] Digest: done
[Fri Aug 12 08:33:23 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 12 08:35:30 2011] [error] [client 223.204.211.54] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 08:35:30 2011] [error] [client 223.204.211.54] File does not exist: /var/www/html/proxyth.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 08:42:42 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Aug 12 08:42:46 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Aug 12 08:42:46 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Aug 12 08:42:46 2011] [notice] Digest: done
[Fri Aug 12 08:42:46 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 12 08:42:52 2011] [error] [client 66.249.69.11] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/robots.txt
[Fri Aug 12 08:59:01 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Aug 12 08:59:02 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Aug 12 08:59:02 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Aug 12 08:59:02 2011] [notice] Digest: done
[Fri Aug 12 08:59:02 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Fri Aug 12 09:09:24 2011] [error] [client 223.207.192.121] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/listing.php
[Fri Aug 12 09:09:29 2011] [error] [client 223.207.192.121] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:09:29 2011] [error] [client 223.207.192.121] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Fri Aug 12 09:25:56 2011] [error] [client 110.77.229.112] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:25:58 2011] [error] [client 110.77.229.112] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/
[Fri Aug 12 09:29:26 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:29:26 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/bid.php
[Fri Aug 12 09:29:29 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/index.php
[Fri Aug 12 09:29:30 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:29:31 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Fri Aug 12 09:29:35 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/index.php
[Fri Aug 12 09:29:36 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:29:38 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/confirm_regis.php
[Fri Aug 12 09:29:38 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:29:41 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:29:41 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/register.php
[Fri Aug 12 09:30:06 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:30 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/register.php
[Fri Aug 12 09:30:32 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:33 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/member.php
[Fri Aug 12 09:30:35 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/index.php
[Fri Aug 12 09:30:35 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:39 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:39 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Fri Aug 12 09:30:41 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:43 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:44 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/close_bid.php
[Fri Aug 12 09:30:48 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:50 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/images/bglink.gif, referer: http://www.isnookbid.com/index.php
[Fri Aug 12 09:30:52 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:54 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:55 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:56 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:58 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico
[Fri Aug 12 09:30:59 2011] [error] [client 223.206.6.103] File does not exist: /var/www/html/isnookbid.com/favicon.ico


จาก log นะครับ ผมได้ตั้ง Cron Jobs ให้ restart Apache ในเวลา 02:59 กับ 05:59 นะคับ
ปรากฏว่า มันยังทำการ restart Apache ให้ตามเวลาที่กำหนดปกติ ทั้งๆที่ เวลาประมาณ ตีสอง กว่าๆ เครื่องมันเกิดอาการที่ผมคิดว่าค้าง แต่ตอนนี้ผมเริ่มงงละ ถ้ามันค้างจริง ทำไมเวลา 05:59 ถึงทำการ restart Apache ให้ตามปกติ

ผู้ที่รู้ช่วยทีคับ จะขอบพระคุณอย่างสูงคับผม
mundee55
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 12/08/2011 9:50 am

Re: ช่วยด้วยคับ linux กับ apache แล้วมันก็ค้าง

Post by mundee55 »

มีอีก log มาให้ดูคับ จาก log messages

Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: io scheduler deadline registered
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: io scheduler cfq registered (default)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU2] (supports 8 throttling states)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU3] (supports 8 throttling states)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Non-volatile memory driver v1.2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: brd: module loaded
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usbcore: registered new driver hiddev
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usbcore: registered new driver usbhid
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Failed to disable AUX port, but continuing anyway... Is this a SiS?
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: If AUX port is really absent please use the 'i8042.noaux' option.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: md: bitmap version 4.39
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: TCP bic registered
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Initializing IPsec netlink socket
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: NET: Registered protocol family 1
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Initalizing network drop monitor service
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Freeing unused kernel memory: 224k freed
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Write protecting the kernel read-only data: 519k
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: debug port 2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: irq 185, io mem 0xfbffe000
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: GSI 20 sharing vector 0xE9 and IRQ 20
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 233
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: debug port 2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: irq 233, io mem 0xfbffd000
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: scsi0 : ata_piix
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: scsi1 : ata_piix
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xff00 ctl 0xfe00 bmdma 0xfb00 irq 193
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xfd00 ctl 0xfc00 bmdma 0xfb08 irq 193
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 1-1:1.0: 6 ports detected
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: hub 2-1:1.0: 8 ports detected
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata2: SATA link up <unknown> (SStatus 103 SControl 300)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata2.00: ATA-9: Corsair Force 3 SSD, 1.2, max UDMA/133
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata2.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Vendor: ATA Model: Corsair Force 3 Rev: 1.2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: sda: Write Protect is off
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: SCSI device sda: drive cache: write back
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: sda: Write Protect is off
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: SCSI device sda: drive cache: write back
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: sda: sda1 sda2
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sda
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: scsi2 : ata_piix
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: scsi3 : ata_piix
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf800 ctl 0xf700 bmdma 0xf400 irq 193
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf600 ctl 0xf500 bmdma 0xf408 irq 193
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: device-mapper: ioctl: 4.11.5-ioctl (2007-12-12) initialised: dm-devel@redhat.com
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594l
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3-fs: dm-0: orphan cleanup on readonly fs
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3-fs: dm-0: 5 orphan inodes deleted
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: SELinux: Disabled at runtime.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: type=1404 audit(1313066000.078:2): selinux=0 auid=4294967295 ses=4294967295
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: input: PC Speaker as /class/input/input0
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-1-NAPI loaded
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: r8169 0000:03:00.0: unknown MAC, using family default
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc20000024000, 50:e5:49:3d:66:f6, XID 0c900800 IRQ 50
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: floppy0: no floppy controllers found
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: work still pending
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: lp0: console ready
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ACPI: Mapper loaded
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: dell-wmi: No known WMI GUID found
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: md: Autodetecting RAID arrays.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: md: autorun ...
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: md: ... autorun DONE.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3 FS on dm-0, internal journal
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3 FS on sda1, internal journal
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Adding 10223608k swap on /dev/VolGroup00/LogVol01. Priority:-1 extents:1 across:10223608k
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <tigran@veritas.com>
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Loading iSCSI transport class v2.0-871.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: cxgb3i: tag itt 0x1fff, 13 bits, age 0xf, 4 bits.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: iscsi: registered transport (cxgb3i)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: IPv6: Loaded, but administratively disabled, reboot required to enable
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Broadcom NetXtreme II CNIC Driver cnic v2.1.2 (May 26, 2010)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Broadcom NetXtreme II iSCSI Driver bnx2i v2.1.3 (Aug 10, 2010)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: iscsi: registered transport (bnx2i)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: iscsi: registered transport (tcp)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: iscsi: registered transport (iser)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: iscsi: registered transport (be2iscsi)
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: ip_conntrack version 2.4 (8192 buckets, 65536 max) - 304 bytes per conntrack
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 11 19:33:31 sv1 rpc.statd[2424]: Version 1.0.9 Starting
Aug 11 19:33:31 sv1 rpc.statd[2424]: statd running as root. chown /var/lib/nfs/statd/sm to choose different user
Aug 11 19:33:31 sv1 hcid[2492]: Bluetooth HCI daemon
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: Core ver 2.10
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: NET: Registered protocol family 31
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Aug 11 19:33:31 sv1 hcid[2492]: Register path:/org/bluez fallback:1
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: L2CAP ver 2.8
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Aug 11 19:33:31 sv1 sdpd[2498]: Bluetooth SDP daemon
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Aug 11 19:33:31 sv1 kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
Aug 11 19:33:31 sv1 pcscd: pcscdaemon.c:507:main() pcsc-lite 1.4.4 daemon ready.
Aug 11 19:33:31 sv1 pcscd: hotplug_libusb.c:402:HPEstablishUSBNotifications() Driver ifd-egate.bundle does not support IFD_GENERATE_HOTPLUG. Using active polling instead.
Aug 11 19:33:31 sv1 pcscd: hotplug_libusb.c:411:HPEstablishUSBNotifications() Polling forced every 1 second(s)
Aug 11 19:33:33 sv1 kernel: Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.1
Aug 11 19:33:33 sv1 hidd[2638]: Bluetooth HID daemon
Aug 11 19:33:34 sv1 automount[2679]: lookup_read_master: lookup(nisplus): couldn't locate nis+ table auto.master
Aug 11 19:33:34 sv1 gpm[2723]: *** info [startup.c(95)]:
Aug 11 19:33:34 sv1 gpm[2723]: Started gpm successfully. Entered daemon mode.
Aug 11 19:34:24 sv1 smartd[3548]: smartd version 5.38 [x86_64-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Aug 11 19:34:24 sv1 smartd[3548]: Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Aug 11 19:34:24 sv1 smartd[3548]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Aug 11 19:34:24 sv1 smartd[3548]: Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devices
Aug 11 19:34:24 sv1 smartd[3548]: Problem creating device name scan list
Aug 11 19:34:24 sv1 smartd[3548]: Device: /dev/sda, opened
Aug 11 19:34:25 sv1 smartd[3548]: Device /dev/sda: using '-d sat' for ATA disk behind SAT layer.
Aug 11 19:34:25 sv1 smartd[3548]: Device: /dev/sda, opened
Aug 11 19:34:25 sv1 smartd[3548]: Device: /dev/sda, not found in smartd database.
Aug 11 19:34:25 sv1 smartd[3548]: Device: /dev/sda, can't monitor Current Pending Sector count - no Attribute 197
Aug 11 19:34:25 sv1 smartd[3548]: Device: /dev/sda, can't monitor Offline Uncorrectable Sector count - no Attribute 198
Aug 11 19:34:25 sv1 smartd[3548]: Device: /dev/sda, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Aug 11 19:34:25 sv1 smartd[3548]: Monitoring 0 ATA and 1 SCSI devices
Aug 11 19:34:26 sv1 smartd[3550]: smartd has fork()ed into background mode. New PID=3550.
Aug 11 22:16:38 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 11 23:28:35 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 11 23:31:36 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 11 23:44:00 sv1 last message repeated 5 times
Aug 12 00:34:37 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 12 01:58:58 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 12 02:00:00 sv1 last message repeated 80 times
Aug 12 02:01:01 sv1 last message repeated 21 times
Aug 12 02:02:03 sv1 last message repeated 19 times
Aug 12 02:03:04 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:04:05 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:05:06 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:06:07 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:07:10 sv1 last message repeated 18 times
Aug 12 02:08:13 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:09:16 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:10:18 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:11:22 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:12:26 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:13:31 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:14:32 sv1 last message repeated 18 times
Aug 12 02:15:33 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:16:34 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:17:40 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:18:42 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:19:45 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:20:47 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:21:50 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:22:51 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:23:53 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:24:54 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:25:55 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:26:56 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:28:00 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:29:03 sv1 last message repeated 19 times
Aug 12 02:30:04 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:31:07 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:32:09 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:33:13 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:34:14 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:35:15 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:36:18 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:37:21 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:38:24 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:39:27 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:40:31 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:41:32 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:42:36 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:43:39 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 02:44:43 sv1 last message repeated 19 times
Aug 12 02:45:46 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:46:50 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:47:51 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:48:53 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:49:54 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:50:57 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:52:01 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:53:05 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:54:09 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:55:11 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:56:15 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:57:18 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 02:58:22 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 02:59:23 sv1 last message repeated 19 times
Aug 12 03:00:25 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:01:27 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:02:29 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:03:32 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:04:36 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:05:38 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:06:42 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:07:46 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:08:47 sv1 last message repeated 18 times
Aug 12 03:09:49 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:10:53 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:11:56 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:12:58 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:14:02 sv1 last message repeated 18 times
Aug 12 03:15:05 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:16:06 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:17:07 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:18:09 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:19:13 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:20:17 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:21:20 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:22:22 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 03:23:24 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:24:27 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:25:29 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:26:31 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:27:35 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:28:41 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:29:42 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 03:30:43 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 03:31:47 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:32:52 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:33:53 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:34:59 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:36:02 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:37:03 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 03:38:06 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:39:08 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:40:12 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:41:17 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:42:20 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:43:26 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:44:29 sv1 last message repeated 18 times
Aug 12 03:45:32 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:46:33 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:47:34 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 03:48:39 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:49:40 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 03:50:41 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 03:51:45 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:52:46 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:53:47 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:54:52 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:55:57 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 03:57:01 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:58:03 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 03:59:04 sv1 last message repeated 18 times
Aug 12 04:00:05 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:01:06 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:02:09 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:03:12 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:04:14 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:05:19 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:06:23 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:07:26 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:08:30 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 04:09:32 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:10:33 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:11:35 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:12:39 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:13:42 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:14:45 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 04:15:48 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:16:51 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:17:54 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:18:56 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:19:57 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:21:00 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:22:04 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:23:06 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:24:08 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:25:10 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:26:11 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:27:13 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:28:17 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:29:19 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 04:30:23 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:31:27 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:32:32 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:33:34 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:34:37 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:35:39 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:36:42 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:37:44 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:38:45 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:39:51 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:40:54 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:41:57 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 04:43:00 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:44:04 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 04:45:07 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:46:12 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:47:13 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:48:16 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:49:18 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 04:50:21 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:51:22 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:52:26 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:53:28 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:54:33 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:55:36 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 04:56:39 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 04:57:43 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:58:48 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 04:59:50 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 05:00:51 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:01:53 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:02:56 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:03:58 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:05:00 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:06:02 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:07:04 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:08:07 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:09:14 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 05:10:15 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:11:17 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:12:21 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:13:22 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:14:25 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 05:15:29 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:16:31 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:17:35 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:18:39 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 05:19:43 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:20:46 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:21:48 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:22:51 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:23:56 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:24:58 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:26:03 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:27:04 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:28:08 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:29:11 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 05:30:14 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:31:17 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:32:22 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:33:25 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:34:27 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:35:28 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:36:33 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:37:34 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:38:37 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:39:38 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 05:40:43 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 05:41:44 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:42:47 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:43:52 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 05:44:55 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 05:45:59 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:47:01 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:48:02 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:49:04 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:50:08 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:51:09 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:52:14 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:53:16 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:54:21 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:55:24 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:56:26 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:57:29 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 05:58:34 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 05:59:38 sv1 last message repeated 17 times
Aug 12 06:00:40 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:01:45 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:02:49 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:03:52 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:04:57 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:05:58 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:07:02 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:08:07 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:09:10 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:10:14 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:11:18 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:12:22 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:13:27 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:14:31 sv1 last message repeated 18 times
Aug 12 06:15:33 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 06:16:35 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:17:38 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:18:40 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:19:42 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:20:47 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:21:51 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:22:52 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:23:56 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:24:59 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:26:02 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:27:06 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:28:11 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:29:12 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:30:16 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:31:21 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:32:23 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:33:27 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:34:28 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:35:29 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:36:30 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:37:36 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:38:37 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:39:41 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:40:43 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:41:45 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:42:48 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:43:49 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:44:53 sv1 last message repeated 16 times
Aug 12 06:45:57 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:47:00 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 06:48:02 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:49:04 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:50:08 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 06:51:11 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:52:14 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:53:15 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 06:54:18 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:55:19 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 06:56:21 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 06:57:22 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 06:58:25 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 06:59:26 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 07:00:31 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:01:34 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:02:35 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:03:38 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:04:40 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:05:41 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:06:42 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:07:48 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:08:54 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 07:09:56 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:11:00 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:12:01 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:13:03 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:14:07 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 07:15:11 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:16:12 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:17:15 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:18:16 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:19:19 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:20:23 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:21:24 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:22:27 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:23:28 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:24:32 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:25:36 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:26:37 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:27:41 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:28:45 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:29:50 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 07:30:56 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:32:00 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:33:03 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:34:07 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:35:12 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:36:17 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:37:22 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:38:23 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:39:25 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:40:31 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:41:35 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:42:37 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:43:39 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:44:43 sv1 last message repeated 15 times
Aug 12 07:45:44 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:46:49 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:47:51 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:48:52 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:49:54 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:50:56 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:52:00 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:53:01 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:54:06 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:55:11 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:56:17 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 07:57:18 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:58:21 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 07:59:23 sv1 last message repeated 13 times
Aug 12 08:00:24 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:01:29 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:02:34 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:03:35 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:04:40 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:05:47 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:06:52 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:07:55 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:08:57 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:10:02 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:11:09 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:12:15 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:13:16 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:14:19 sv1 last message repeated 14 times
Aug 12 08:15:21 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:16:25 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:17:30 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:18:32 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:19:35 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:20:36 sv1 last message repeated 9 times
Aug 12 08:21:40 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:22:43 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:23:47 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:24:48 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:25:51 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:26:56 sv1 last message repeated 11 times
Aug 12 08:27:58 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:28:59 sv1 last message repeated 12 times
Aug 12 08:30:06 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:31:09 sv1 last message repeated 10 times
Aug 12 08:32:06 sv1 last message repeated 9 times
Aug 12 08:32:11 sv1 shutdown[23850]: shutting down for system halt
Aug 12 08:32:11 sv1 init: Switching to runlevel: 0
Aug 12 08:32:12 sv1 smartd[3550]: smartd received signal 15: Terminated
Aug 12 08:32:12 sv1 smartd[3550]: smartd is exiting (exit status 0)
Aug 12 08:32:12 sv1 kernel: r8169: eth0: link up
Aug 12 08:33:19 sv1 syslogd 1.4.1: restart.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Linux version 2.6.18-238.el5 (mockbuild@builder10.centos.org) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)) #1 SMP Thu Jan 13 15:51:15 EST 2011
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 0000000000010000 - 000000000009f800 (usable)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000ef780000 (usable)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 00000000ef780000 - 00000000ef7a3000 (ACPI NVS)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 00000000ef7a3000 - 00000000ef7e0000 (ACPI data)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 00000000ef7e0000 - 00000000ef800000 (reserved)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 00000000f4000000 - 00000000f8000000 (reserved)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: BIOS-e820: 0000000100000000 - 000000020f800000 (usable)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: DMI 2.4 present.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: No NUMA configuration found
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Faking a node at 0000000000000000-000000020f800000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000020f800000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Memory for crash kernel (0x0 to 0x0) notwithin permissible range
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: disabling kdump
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Processor #0 6:10 APIC version 21
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x02] enabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Processor #2 6:10 APIC version 21
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x04] enabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Processor #4 6:10 APIC version 21
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x06] enabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Processor #6 6:10 APIC version 21
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x04] disabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x05] disabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x06] disabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x07] disabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] dfl dfl lint[0x1])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Setting APIC routing to physical flat
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000ef780000 - 00000000ef7a3000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000ef7a3000 - 00000000ef7e0000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000ef7e0000 - 00000000ef800000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000ef800000 - 00000000f4000000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000f4000000 - 00000000f8000000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000f8000000 - 00000000fec00000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Nosave address range: 00000000fec00000 - 0000000100000000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Allocating PCI resources starting at f8800000 (gap: f8000000:6c00000)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SMP: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 2061781
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Initializing CPU#0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Checking aperture...
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: DMAR not present
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Placing software IO TLB between 0x1c5e000 - 0x5c5e000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Memory: 8164716k/8642560k available (2592k kernel code, 206544k reserved, 1649k data, 224k init)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6218.62 BogoMIPS (lpj=3109313)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Security Framework v1.0.0 initialized
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SELinux: Initializing.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability
Aug 12 08:33:19 sv1 cpuspeed: Enabling ondemand cpu frequency scaling governor
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Capability LSM initialized as secondary
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Mount-cache hash table entries: 256
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L2 cache: 256K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L3 cache: 6144K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: using mwait in idle threads.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Physical Processor ID: 0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Processor Core ID: 0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SMP alternatives: switching to UP code
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Core revision 20060707
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Using local APIC timer interrupts.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Detected 6.268 MHz APIC timer.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SMP alternatives: switching to SMP code
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Booting processor 1/4 APIC 0x2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Initializing CPU#1
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 6218.22 BogoMIPS (lpj=3109112)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L2 cache: 256K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L3 cache: 6144K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Physical Processor ID: 0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Processor Core ID: 1
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU1: Thermal monitoring enabled (TM1)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz stepping 07
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SMP alternatives: switching to SMP code
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Booting processor 2/4 APIC 0x4
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Initializing CPU#2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 6218.29 BogoMIPS (lpj=3109148)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L2 cache: 256K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L3 cache: 6144K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Physical Processor ID: 0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Processor Core ID: 2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU2: Thermal monitoring enabled (TM1)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz stepping 07
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SMP alternatives: switching to SMP code
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Booting processor 3/4 APIC 0x6
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Initializing CPU#3
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 6218.13 BogoMIPS (lpj=3109067)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L2 cache: 256K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: L3 cache: 6144K
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Physical Processor ID: 0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU: Processor Core ID: 3
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: CPU3: Thermal monitoring enabled (TM1)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz stepping 07
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Brought up 4 CPUs
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NMI watchdog testing PASSED.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: time.c: Using 14.318180 MHz WALL HPET GTOD HPET/TSC timer.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: time.c: Detected 3109.313 MHz processor.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: migration_cost=36
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: checking if image is initramfs... it is
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Freeing initrd memory: 3366k freed
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NET: Registered protocol family 16
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: bus type pci registered
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Warning: pci_mmcfg_init marking 256MB space uncacheable.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: MCFG table requires 64MB uncacheable only. Try booting with acpi_mcfg_max_pci_bus_num=on
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Using MMCONFIG at f4000000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Interpreter enabled
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: No dock devices found.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:1c.3
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:04:00.0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 *12 14 15)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: PnP ACPI init
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: PnP ACPI: found 15 devices
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usbcore: registered new driver hub
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NetLabel: Initializing
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NetLabel: domain hash size = 128
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000 (virtual 0xffffffffff5fe000), IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hpet0: 8 64-bit timers, 14318180 Hz
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: DMAR not present
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI-GART: No AMD northbridge found.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:09: ioport range 0x400-0x4cf could not be reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:09: ioport range 0x4d2-0x4ff has been reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0a: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0a: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0a: ioport range 0x1100-0x117f has been reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0a: ioport range 0x1180-0x11ff has been reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0b: ioport range 0x454-0x457 has been reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0c: iomem range 0xf4000000-0xf7ffffff could not be reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: IO window: disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: MEM window: disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PREFETCH window: disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: IO window: disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: MEM window: fbe00000-fbefffff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PREFETCH window: disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1c.2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: IO window: d000-dfff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: MEM window: disabled.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PREFETCH window 0x00000000fbd00000-0x00000000fbdfffff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Bridge: 0000:04:00.0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: IO window: e000-efff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: MEM window: f9000000-faffffff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PREFETCH window 0x00000000f8800000-0x00000000f88fffff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1c.3
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: IO window: e000-efff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: MEM window: f9000000-faffffff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PREFETCH window 0x00000000f8800000-0x00000000f88fffff
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: GSI 16 sharing vector 0xA9 and IRQ 16
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: GSI 17 sharing vector 0xB1 and IRQ 17
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1 -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: GSI 18 sharing vector 0xB9 and IRQ 18
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: GSI 19 sharing vector 0xC1 and IRQ 19
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NET: Registered protocol family 2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: IP route cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: TCP reno registered
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: type=2000 audit(1313112764.922:1): initialized
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Initializing Cryptographic API
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: alg: No test for crc32c (crc32c-generic)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ksign: Installing public key data
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Loading keyring
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: - Added public key C099FB4D84A418B6
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: - User ID: CentOS (Kernel Module GPG key)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: io scheduler noop registered
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: io scheduler anticipatory registered
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: io scheduler deadline registered
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: io scheduler cfq registered (default)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU2] (supports 8 throttling states)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Invalid _TSS data
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: Processor [CPU3] (supports 8 throttling states)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Non-volatile memory driver v1.2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: brd: module loaded
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usbcore: registered new driver hiddev
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usbcore: registered new driver usbhid
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Failed to disable AUX port, but continuing anyway... Is this a SiS?
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: If AUX port is really absent please use the 'i8042.noaux' option.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: md: bitmap version 4.39
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: TCP bic registered
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Initializing IPsec netlink socket
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NET: Registered protocol family 1
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: NET: Registered protocol family 17
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Initalizing network drop monitor service
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Freeing unused kernel memory: 224k freed
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Write protecting the kernel read-only data: 519k
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: debug port 2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: irq 185, io mem 0xfbffe000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: GSI 20 sharing vector 0xE9 and IRQ 20
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 233
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: debug port 2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: irq 233, io mem 0xfbffd000
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: scsi0 : ata_piix
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: scsi1 : ata_piix
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xff00 ctl 0xfe00 bmdma 0xfb00 irq 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xfd00 ctl 0xfc00 bmdma 0xfb08 irq 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 1-1:1.0: 6 ports detected
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: hub 2-1:1.0: 8 ports detected
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata2: SATA link up <unknown> (SStatus 103 SControl 300)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata2.00: ATA-9: Corsair Force 3 SSD, 1.2, max UDMA/133
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata2.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Vendor: ATA Model: Corsair Force 3 Rev: 1.2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: sda: Write Protect is off
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SCSI device sda: drive cache: write back
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: sda: Write Protect is off
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SCSI device sda: drive cache: write back
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: sda: sda1 sda2
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sda
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: scsi2 : ata_piix
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: scsi3 : ata_piix
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf800 ctl 0xf700 bmdma 0xf400 irq 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf600 ctl 0xf500 bmdma 0xf408 irq 193
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: device-mapper: ioctl: 4.11.5-ioctl (2007-12-12) initialised: dm-devel@redhat.com
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594l
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: EXT3-fs: dm-0: orphan cleanup on readonly fs
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: EXT3-fs: dm-0: 5 orphan inodes deleted
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: SELinux: Disabled at runtime.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: type=1404 audit(1313112789.146:2): selinux=0 auid=4294967295 ses=4294967295
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Aug 12 08:33:19 sv1 kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27112
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ช่วยด้วยคับ linux กับ apache แล้วมันก็ค้าง

Post by mindphp »

อ่านไฟล์ใหญ่ขนาดนั้น แรมคงไม่พอครับ ทำให้เครื่องค้าง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
mundee55
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 12/08/2011 9:50 am

Re: ช่วยด้วยคับ linux กับ apache แล้วมันก็ค้าง

Post by mundee55 »

ผมมีแรม 8 G อะคับ
baby1001
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 21/12/2011 4:12 pm
Contact:

Re: ช่วยด้วยคับ linux กับ apache แล้วมันก็ค้าง

Post by baby1001 »

เข้ามาดู ทำเอาเราตาลายเลยนะ @_@
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests