ได้ทำการทดสอบ code นี้โดยสามารถอัพโหลดภาพที่

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Jsk
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 04/04/2017 8:54 pm

ได้ทำการทดสอบ code นี้โดยสามารถอัพโหลดภาพที่

Post by Jsk » 04/04/2017 10:17 pm

ได้ทำการทดสอบ code นี้โดยสามารถอัพโหลดภาพที่มี gps ได้ แต่พออัพภาพที่ไม่มี gps หน้าเว็บ error แต่ฐานข้อมูลแสดงเป็น 0

โดยขึ้น error ว่า Notice: Undefined offset: 0
Notice: Undefined offset: 1
Notice: Undefined offset: 2

ถ้าไม่อยากให้ขึ้น error มีวิธีการขึ้น pop up ว่า ภาพนี่ไม่มี GPS ได้อย่างไรบ้างคะ

$image_file = 'test/test_photo.jpg';

if(file_exists($image_file)){
$details = exif_read_data($image_file);
//print_r($details);
$sections = explode(',',$details['SectionsFound']);

if(in_array('GPS',array_flip($sections))){
echo format_gps_data($details['GPSLatitude'],$details['GPSLatitudeRef']);
echo '<br/>';
echo format_gps_data($details['GPSLongitude'],$details['GPSLongitudeRef']);
}else{
die('GPS data not found');
}
}else{
die('File does not exists');
}

function format_gps_data($gpsdata,$lat_lon_ref){
$gps_info = array();

foreach($gpsdata as $gps){
list($j , $k) = explode('/', $gps);
@array_push($gps_info,$j/$k);
}
$coordination = $gps_info[0] + ($gps_info[1]/60.00) + ($gps_info[2]/3600.00);
return (($lat_lon_ref == "S" || $lat_lon_ref == "W" ) ? '-'.$coordination : $coordination).' '.$lat_lon_ref;
}

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 23716
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ได้ทำการทดสอบ code นี้โดยสามารถอัพโหลดภาพที่

Post by mindphp » 04/04/2017 10:19 pm

ช่วยครอบโค้ดหน่อยครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Jsk
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 04/04/2017 8:54 pm

Re: ได้ทำการทดสอบ code นี้โดยสามารถอัพโหลดภาพที่

Post by Jsk » 05/04/2017 12:08 am

นี้คะโค๊ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>map</title>
</head>


<p align="center"><b>Thank You for Upload</b></font></p>

<?php
//----> Uploag to Folder name >> Photo
if(move_uploaded_file($_FILES["file1"]["tmp_name"],"Photo/".$_FILES["file1"]["name"]))
{
echo "<p align='center'><font color='#FFFFFF' size='+2'><b>Upload Completed</b></font></p>";
}

//----> Show Picture Data
if($_FILES["file1"]["error"]>0){
echo "Error : ".$_FILES["file1"]["error"]."<br>";
}else{
echo "<table width='/200 border='2' bordercolor='#FFFFFF' align='center'>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>File Name : </b>".$_FILES["file1"]["name"]."</font></td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Type : </b>".$_FILES["file1"]["type"]."</font></td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Size : </b>".($_FILES["file1"]["size"]/1024)." KB</font></td>";
echo "</tr>";
//echo "Stored in : ".$_FILES["file1"]["tmp_name"];
}

$filename = @$_FILES["file1"]["name"];
$path = 'Photo/'.$filename;
$area = @$_POST["Area"];//---->Pull GPS from Photo
if(file_exists($path)){
$details = exif_read_data($path);
$sections = explode(',',$details['SectionsFound']);

if(in_array('GPS',array_flip($sections))){
}else{
die('GPS data not found');
}
}else{
die('File does not exists');
}

function format_gps_data($gpsdata,$lat_lon_ref){
$gps_info = array();
foreach($gpsdata as $gps){
list($j , $k) = explode('/', $gps);
array_push($gps_info,$j/$k);
}
$coordination = $gps_info[0] + ($gps_info[1]/60.00) + ($gps_info[2]/3600.00);
return (($lat_lon_ref == "S" || $lat_lon_ref == "W" ) ? '-'.$coordination : $coordination).' '.$lat_lon_ref;
}

$Lat = format_gps_data($details['GPSLatitude'],$details['GPSLatitudeRef']);
$Lon = format_gps_data($details['GPSLongitude'],$details['GPSLongitudeRef']);

if($path != ""){
$exif_date = exif_read_data($path);
$edate = $exif_date['DateTime'];
}echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Latitude : </b>".$edate."</font></td>" ;
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Latitude : </b>".$Lat."</font></td>" ;
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Longitude : </b>".$Lon."</font></td>" ;
echo "</tr>";

echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Date/Time : </b></font></td>" ;
echo "</tr>";


?>
<table width='400' border='0' align='center'>
<tr>
<td>
<p align="center"><a href="Map.php?abc=<?=$path;?>"><img src="images/google-maps.png" width="140" height="140"></a></p>
<p align="center"><font color="#FFFFFF" size="+1"><b>View on Map</b></font></p>
</td>
</tr>
</table>


<?php
require_once 'Connect.php';

$sql = "insert into $tbname set Photoname='$filename',Photopath='$path,'Area='$area',Date='$edate',Lat='$Lat',Lon='$Lon'";

mysql_query($sql)or die ('eror');

mysql_close();
?>
</body>
</html>

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 23716
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ได้ทำการทดสอบ code นี้โดยสามารถอัพโหลดภาพที่

Post by mindphp » 05/04/2017 8:21 am

mindphp wrote:ช่วยครอบโค้ดหน่อยครับ
วิธีครอบโค้ด

Code: Select all

[code=php]
โค้ดของท่านอยู่ในนี้ 
[/code]
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 45 guests