ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

Joomla วิธีการเพิ่มเมนูภาษาไทยใน Joomla 3 มีขั้นตอน เปิดการใช้งาน Unicode เอเลียส์ สร้างเมนูภาษาไทย สร้างเมนูย่อยภาษาไทย เลือกเนื้อหามาแสดง สร้าง Module มาแสดงผลเมนูในเว็บเพจ เป็นต้น 

ติดตาม VDO ได้ที่ : วิธีการเพิ่มเมนูภาษาไทย

โดย : http://www.mindphp.com