ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทเรียน PHP :  เป็นวิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มาแสดงแบบเชื่อมต่อกัน 2 ตาราง ซึ่งในขั้นตอนแรกจะสร้างไฟล์ index.php เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในตาราง ทั้งสองตาราง และใช้คำสั่ง inner join ในการดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกัน

ติดตาม VDO ได้ที่ : Playlist : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php

โดย : http://www.mindphp.com